dimarts, 17 de setembre del 2019

Els infants tenen la capacitat de 
meravellar-se amb el món que els envolta 
i són capaços de percebre els bassals
 no com un obstacle
 sinó com una oportunitat.Després d'aquests primers dies de curs, podem fer una bona valoració sobre la familiarització que hem anat fent de manera gradual, la qual ha permès que cadascun dels infants i les seves famílies puguin gaudir de petits moments que afavoreixen el vincle amb l'escola i el nou entorn.